SPDqueer Mannheim

 

Wahlanleitung auf Türkisch und Russisch

Veröffentlicht in Kommunalpolitik

Türkçe

Yerel Seçimler
25 Mayıs 2014
Seçim Bilgileri -
Oylarınızı aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz

Toplam 48 oy hakkınız var! (1. seçenek)

48 oyunuzu SPD listesindeki bütün SPD adaylarına verebilirsiniz. Bu şekilde her adaya 1 oy vermiş olursunuz.

Çoğaltma sistemi „Kumulieren“ (2. seçenek)

Belediye Meclisinde görmek istediginz favori SPD adaylarına 2 yada 3 oy verebilirsiniz.
Dikkat edin! Toplam 48 oyu geçmeyenız! Yoksa oyunuz geçersiz sayılır!

Çapraz sistemi „Panaschieren“ (3. seçenek)

Başka listedeki adaylara oy vermek istiyorsanız, bunlari SPD oy pusulasına ilave edebilir ve O adaya 2 yada 3 oy verebilirsiniz.
Bu sayede farklı partilerden ve gruplardan adayları seçmek mümkündür.

Unutmayın: Bu oylar SPD'de eksik olacaktir!
Dikkat: Toplam 48 oy hakkınız var!

Üç seçenekten birini tercih edebilirsiniz.

 

ру́сски

Выборы в местные органы власти 25. Мая 2014
Инструкция к выборам – как правильно голосовать

 

У Вас всего 48 голосов!

Поставив крестик на бюллетене SPD Вы можете отдать все 48 голосов кандидатам SPD. В этом случае последовательность на бюллетене не изменяется и каждый кандидат/каждая кандидатка получают по одному голосу.

Кумулятивное голосование 

Если Вы хотите улучшить шансы одного из кандидатов/одной из кандидаток попасть в местный совет (Gemeinderat), Вы можете дать ему/ей 2 или 3 голоса вместо одного. Будете внимательны: Вы можете распределить только 48 голосов! При превышение бюллетень становится недействительным.

Панаширование

Если Вы хотите проголосовать за кандидата или кандидатку из другого списка, Вы можете перенести его или её имя на бюллетень SPD и дать ему или ей 2 или 3 голоса.
Но учтите: в этом случае SPD не получает эти голоса!

Самое главное: у Вас только 48 голосов! 

 

 
 

Homepage SPD Heidelberg